Kontakty Kolpingovo dílo ČR
náměstí Republiky 22
591 01 Žďár nad Sázavou

+420 566 585 013
ladislav.barta@kolping.cz

Aktuality

Nástup nového pracovníka do projektu

V rámci vyhlášeného výběrového řízení na pozici vedoucí pracovní dílny - terapie nastoupil 15.8.2006 nový pracovník. Náplní jeho práce bude příprava a zajištění provozu dílny, výrobního programu a odpovědnost za pracující klienty.

Porada projektového týmu

Včera 16.8. 2006 se uskutečnila operativní porada vedení projektového týmu. Byl dohodnut další postup a vývoj v projektu.

Proběhla kontrola interim

V pondělí 27.11. 2006 se uskutečnila ze strany gestora grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina kontrola interim na místě u příjemce podpory. Předmětem kontroly bylo doložení naplňování povinností realizátora akce.

Příprava programu pracovní dílny

Vedoucí pracovní dílny, nyní intenzivně pracuje na přípravě komplexního pracovního programu dílny, která má sloužit jako cvičné pracoviště pro klienty komunity.

Realizátor projektu
Kolpingovo dílo České republiky

občanské sdružení zaměřené na sociální projekty, celoroční volnočasové aktivity dětí a mládeže, vzdělávání a spolkovou činnost se sídlem ve Žďáru nad Sázavou

Spolupracující subjekty