Kontakty Kolpingovo dílo ČR
náměstí Republiky 22
591 01 Žďár nad Sázavou

+420 566 585 013
ladislav.barta@kolping.cz

Vážení přátelé,

zavítali jste na stránky projektu D-KOMPLEX. Náš projekt je zaměřen na pomoc drogově závislým, jejich rodinám a dotčenému okolí. Chceme, aby se klienti našich drogových zařízení lépe uplatnili na trhu práce. Snažíme o sociální integraci těchto osob a nebráníme se ani Vašim nápadům. Pokud máte zájem, neváhejte a kontaktujte nás.

Bc. Ladislav Bárta, projektový manažer

Nástup nového pracovníka do projektu

V rámci vyhlášeného výběrového řízení na pozici vedoucí pracovní dílny - terapie nastoupil 15.8.2006 nový pracovník. Náplní jeho práce bude příprava a zajištění provozu dílny, výrobního programu a odpovědnost za pracující klienty.

Proběhla kontrola interim

V pondělí 27.11. 2006 se uskutečnila ze strany gestora grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina kontrola interim na místě u příjemce podpory. Předmětem kontroly bylo doložení naplňování povinností realizátora akce.

Porada projektového týmu

Včera 16.8. 2006 se uskutečnila operativní porada vedení projektového týmu. Byl dohodnut další postup a vývoj v projektu.

Klienti KC Spektrum mohou využívat psychoterapie

Žďár nad Sázavou - Klientům Nízkoprahového kontaktního centra SPEKTRUM je od začátku letošního roku nabízena možnost využití psychoterapie. Zařízení tak reagovalo na poptávku po této službě ze strany svých klientů.

Něco málo informací z realizace aktivit

V krátkosti uvádíme popis o realizaci aktivit projektu.

Klienti KC Spektrum si hledají práci přes internet

Od začátku prosince mohou klienti Nízkoprahového kontaktního centra Spektrum využívat bezplatně internet. Tato služba je poskytována ve Spektru nově a mohla být spuštěna díky projektu D-KOMPLEX, realizovaného jednotlivými zařízeními Kolpingova díla ČR.

Příprava programu pracovní dílny

Vedoucí pracovní dílny, nyní intenzivně pracuje na přípravě komplexního pracovního programu dílny, která má sloužit jako cvičné pracoviště pro klienty komunity.

Realizátor projektu
Kolpingovo dílo České republiky

občanské sdružení zaměřené na sociální projekty, celoroční volnočasové aktivity dětí a mládeže, vzdělávání a spolkovou činnost se sídlem ve Žďáru nad Sázavou

Spolupracující subjekty